dr hab. prof. nadzw. UŁ Tomasz Cieślak
W latach 1985–90 odbył studia polonistyczne w Uniwersytecie Łódzkim. W 1997 roku doktoryzował się z poezji dwudziestolecia międzywojennego pod kierunkiem prof. dr hab. Aliny Kowalczykowej Od 1998 pracuje jako adiunkt. Zajmuje się głównie liryką XX wieku i najnowszą. Pisał m. in. o Tuwimie, Wacie, Herbercie, Białoszewskim, Szymborskiej, Różewiczu, Wojaczku, Sommerze, Świetlickim, Szlosarku, Różyckim, Honecie. Jest współzałożycielem ogólnopolskiego Stowarzyszenia Literackiego im. K. K. Baczyńskiego. 30 listopada 2012 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. Od 1 stycznia 2014 roku w zespole Katedry Literatury i Tradycji Romantyzmu Uniwersytetu Łódzkiego.
 


Sylwetka prof. Tomasza Cieślaka w serwisie NaukaPolska.plWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE


Książki


1. Nowa poezja polska wobec poprzedników. Lektura relacyjna, Łódź 2011


2. W poszukiwaniu ostatecznej Tajemnicy. Szkice o literaturze polskiej XX wieku
i najnowszej
, Łódź 2009
 
3. Nieszczęsny Cagliostro. Nieznane teksty Juliana Tuwima. Szkic biograf., oprac. i przyp. Tomasz Cieślak, Łódź 2003


Książki redagowane
 

1. Nowa poezja polska. Twórcy – tematy – motywy, pod red. Tomasza Cieślaka
i Krystyny Pietrych, Kraków 2009


2. Julian Tuwim. Biografia, twórczość, recepcja, pod red. Krystyny Ratajskiej
i Tomasza Cieślaka, Łódź 2007


3. Literatura polska 1990–2000, t. 1–2, pod red. Tomasza Cieślaka
i Krystyny Pietrych, Kraków 2002


4. Twórczość Bolesława Leśmiana. Studia i szkice, pod red. Tomasza Cieślaka
i Barbary Stelmaszczyk, Kraków 2000


Artykuły
 

1. „bruLion” (i młodsi) wobec Sommera albo: kim jest Sommer dla nowej polskiej poezji, w: Wyrazy życia. Szkice o poezji Piotra Sommera, red. P. Śliwiński, Poznań 2010, s. 39–49


2. Chwilami bardzo ciekawy dwutygodnik. O „Nowym Nurcie”, w: Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989–2009, Cz. 1: Życie literackie po roku 1989, red. D. Nowacki, K. Uniłowski, współprac. A. Nęcka, Katowice 2010


3. Poezja neolingwistów warszawskich, w: Nowa poezja polska. Twórcy – tematy – motywy, red. T. Cieślak i K. Pietrych, Kraków 2009, s. 175–186


4. Poezja jako temat liryki najnowszej, w: Nowa poezja polska. Twórcy – tematy – motywy, red. T. Cieślak i K. Pietrych, Kraków 2009, s. 201–211


5. Poeci „bruLionu” i ‘postbruLionowcy’ wobec Nowej Fali, w: Polska proza i poezja po 1989 roku wobec tradycji, pod red. A. Główczewskiego i M. Wróblewskiego, Toruń 2007, s. 335–347


6. Inspiracje romantyczne w poezji polskiej roczników 60. i 70. (na wybranych przykładach), w: Polska literatura współczesna wobec romantyzmu, red. M. Łukaszuk i D. Seweryn, Lublin 2007, s. 177–202


7. Elementy i strategie ludyczne w polskiej poezji autorów urodzonych w latach 1960-tych i 1970-tych, w: Homo ludens w literatuře, red. Libor Pavera, Opava 2006, s. 162–173


8. O liryce polskojęzycznej w Izraelu w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, w: Poezja polska na obczyźnie. Studia i szkice, red. Z. Andres i J. Wolski, t. I, Rzeszów 2005, s. 164–185
 
9. Mistrzowie, wzorce i ich rola w twórczości poetyckiej roczników 1970-tych, w: Więzy tradycji, red. A. Węgrzyniak, M. Kopczyk, Bielsko-Biała 2005, s. 307–318