KSIĄŻKIBy uzyskać więcej informacji o wybranej książce, należy kliknąć na jej okładkę.Jacek Brzozowski
Muzy w poezji polskiej.
Dzieje toposu do przełomu romantycznego
Warszawa 1986


Krystyna Ratajska
Dziedzice filomatyzmu
Warszawa 1987


Janina Lasecka-Zielakowa
Powieść poetycka w Polsce 
w okresie romantyzmu 
Wrocław 1990


Jacek Brzozowski
Odczytywanie znaczeń. 
Studia o poezji Mickiewicza
Łódź 1997


Krystyna Ratajska
Neomesjanistyczni spadkobiercy Mickiewicza
Łódź 1998 [wyd. 1], Łódź 2010 [wyd. 2]

 
Jacek Brzozowski
Odczytywanie romantyków. Szkice i notatki 
o Mickiewiczu, Malczewskim i Słowackim
Kraków 2002


Krystyna Ratajska
Kraj młodości szczęśliwy.
Śladami Juliana Tuwima po Łodzi i Inowłodzu 
Łódź 2002


Jacek Brzozowski
Późne wiersze poetów polskich XX wieku
Łódź 2007


Krystyna Ratajska
O mariażu bukieciarstwa z poezją.
Do źródeł "Kwiatów polskich" Juliana Tuwima
Łódź 2007Maria Berkan-Jabłońska
Wizje sztuki w twórczości Zbigniewa Herberta
Łódź 2008


Przemysław Dakowicz
Helikon i okolice.
Notatki o poezji współczesnej
Sopot 2008


 Barbara Stelmaszczyk
"Istnieć w dwoistym świecie..."
Model człowieka i obrazy Boga w poezji Bolesława Leśmiana
Łódź 2009


Przemysław Dakowicz
"Lecz ty spomnisz, wnuku..."
Recepcja Norwida w latach 1939-1956.
Rzecz o ludziach, książkach i historii
Warszawa 2010


Jacek Brzozowski
Odczytywanie romantyków (2). 
Dwadzieścia dwa szkice i notatki 
o Mickiewiczu, Słowackim i Norwidzie
Poznań 2011