dr hab. Jerzy Wiśniewski

Absolwent studiów polonistycznych Uniwersytetu Łódzkiego (1982–1987), asystent (1990–1998), a następnie adiunkt (1998–), doktorant prof. dr. hab. Jerzego Poradeckiego.
Zainteresowania naukowe koncentruje wokół muzycznych inspiracji literatury.
Od 1 stycznia 2014 roku w zespole Katedry Literatury i Tradycji Romantyzmu Uniwersytetu Łódzkiego. 


Kontakt: jurwis@t-system.com.pl
WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE


Książki


1. Ku harmonii? Poetyckie style słuchania muzyki w wierszach polskich autorów
po 1945 roku
, Łódź 2013

2. Miron Białoszewski i muzyka, Łódź 2004Książki redagowane


1. Muzyka i muzyczność w literaturze od Młodej Polski do czasów najnowszych (I). Studia pod red. Magdaleny Lachman i Jerzego Wiśniewskiego, „Acta Universitatis Lodziensis" — „Folia Litteraria Polonica” 1 (15), Łódź 2012


2. Muzyka i muzyczność w literaturze od Młodej Polski do czasów najnowszych (II). Studia pod red. Magdaleny Lachman i Jerzego Wiśniewskiego, „Acta Universitatis Lodziensis" — „Folia Litteraria Polonica” 2 (16), Łódź 2012


3. Dlaczego Herbert. Wiersze — komentarze — interpretacje, red. Marzena Woźniak-Łabieniec, Jerzy Wiśniewski, Łódź 2004
 
4. Twórczość Zbigniewa Herberta. Studia, red. Marzena Woźniak-Łabieniec, Jerzy Wiśniewski, Kraków 2001


Artykuły


1. „Arietta” Jarosława Iwaszkiewicza, „Czytanie Literatury” 2012, nr 1, s. 85–97


2. „Zakorzeniony w twardej ziemi”. O kilku wierszach Zbigniewa Herberta sprzed debiutu książkowego, w: Między nami a światłem. Bóg i świat w twórczości Zbigniewa Herberta. Szkice pod redakcją G. Halkiewicz-Sojak, J. M. Ruszara i R. Siomy, Toruń – Kraków 2012, s. 291–308


3. Piosenka o piosence według Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory, w: Muzyka i muzyczność w literaturze od Młodej Polski do czasów najnowszych (II). Studia pod red. M. Lachman i J. Wiśniewskiego, „Acta Universitatis Lodziensis" — „Folia Litteraria Polonica” 2 (16), Łódź 2012, s. 92–109


4. Od liry do kołatki. O związkach motywów muzycznych z zagadnieniami metapoetyckimi w wierszach Zbigniewa Herberta, w: W kręgu współczesnej literatury polskiej. Księga Jubileuszowa z okazji 65. rocznicy urodzin prof. dr hab. Tadeusza Błażejewskiego, Zeszyty Naukowe PWSZ we Włocławku, Rozprawy Humanistyczne, t. XI, Włocławek 2009, s. 313–339


5. Poeta i dźwięki w nowym mieszkaniu. Uwagi o cyklach «Trynkowanie mrówkowca» i «Niedzielojda» z tomu «Odczepić się» Mirona Białoszewskiego, „Acta Universitatis Lodziensis" — „Folia Litteraria Polonica” 11, Łódź 2008, s. 129–138. Przedruk w: Dom w literaturze czeskiej i polskiej. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Opava 14–15 listopada 2006, Red. L. Martinek, Opava 2009, s. 351–358


6. Miron Białoszewski, w: Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach, T. X: Literatura współczesna (1956–2006), Bochnia – Kraków – Warszawa 2006, s. 248–275


7. Poezja jako mowa porządkująca świat. «Kołatka», w: Dlaczego Herbert. Wiersze — komentarze — interpretacje, Red. M. Woźniak-Łabieniec, J. Wiśniewski, Łódź 2004, s. 77–88


8. O jazzie, operze i klasycznym kompozytorze, czyli portrety muzyków w utworach Wisławy Szymborskiej, w: Wisława Szymborska. Tradice — současnost — recepce. Materiály z mezinárodní vedecké konference…, Ostrava 2004, s. 217–229


9. Muzyka w twórczości Zbigniewa Herberta, „Acta Universitatis Lodziensis" — „Folia Litteraria Polonica” 6, Łódź 2003, s. 353–380


10. Pielgrzymowanie i muzyka. Uwagi o wierszu «Stara pieśń na Binnarową» Mirona Białoszewskiego, „Prace Polonistyczne” LVIII, 2003, s. 245–253


11. O dźwiękowym i muzycznym rezonansie w wierszach Baczyńskiego, w: Krzysztof Kamil Baczyński. Twórczość — legenda — recepcja. Pod redakcją J. Detki, Kielce 2002, s. 65–94


12. Czy Maurycy Mochnacki koncertował, grając na klawikordzie? Uwagi na marginesie wiersza Jana Lechonia, „Acta Universitatis Lodziensis" — "Folia Litteraria Polonica” 2, Łódź 2001, s. 41–46


13. W poczekalni. O wierszu ***[rzeczywistość którą oglądałem], w: Dlaczego Różewicz. Wiersze i komentarze, red. J. Brzozowski i J. Poradecki, Łódź, 1993, s.104–117


14. Pasja według Zbigniewa Herberta?, „Prace Polonistyczne” seria XLVIII, 1993, s.116–131. Przedruk w: Twórczość Zbigniewa Herberta. Studia, red. M. Woźniak-Łabieniec, J. Wiśniewski, Kraków 2001, s. 101–119

15. Studium losu. «Jonasz», w: Dlaczego Herbert. Wiersze i komentarze, Oprac. naukowe i techniczne K. Poklewska, T. Cieślak, J. Wiśniewski, s. 24–33. Przedruk w: Wiersze — komentarze — interpretacje, Red. M. Woźniak-Łabieniec, J. Wiśniewski, Łódź 2004, s. 113–120